free amp templates

Fakturácia

Fakturácia nielen presná a rýchla 
ale aj s vašim štýlom.

spolu s Dodacími listami
a Bankou - rýchla kontrola
úhrad a splatnosti.

Faktúra sa dá vypísať ručne alebo vyplniť tabuľku v počítači, ale spojiť faktúry s dodacími listami a tiež aj s výpismi v banke už v jednoduchej tabuľke neide tak ľahko. Pri fakturácii sa Vám nič nestratí. Máte prehľad o úhradách, či dodržiavaní splatnosti faktúr. Systé dokáže generovať upomienky a v spojení s databázou klientov nastaví “credit line”podľa platobnej disciplíny.

Dodacie listy

Dodaný tovar, či službu musí dokadovať dodací list. Dodací list môže obsahovať okrem textovej informácie aj obrázok, ktorý presne dopĺňa predmet dodania...

Faktúry

Faktúra s vašim logom, navrhntá podľa vašich farieb je samozrejmosťou. Všetky potrebné údaje sa generujú a kontrolujú podľa nastavenia. Podklady pre DPH, či výpočty pre daň živnostníkov sú v tom...

Banka

Uhradené a neuhradené faktúry sa automaticky rozdelia po načítaní vašich údajov z internetbankingu. Hneď viete, ktoré platby treba urgovať...

Kontakt

Email: info@datasystem.sk 
Telefón: +421 910 810 818